Hej.

För närvarande har jag inte någon traditionell hemsida.
Titta gärna in på mina wikisajter www.categorism.com och www.sexuellfrihet.nu .

Har även två gamla youtubekanaler och bloggar, vilka jag dock sällan uppdaterar.
* www.youtube.com/XCBeskow (English)
* www.youtube.com/Xzenu76 (Swedish)
* xzenu.wordpress.com (Blog in English & Swedish)
* xcbeskow.wordpress.com (Blog in English)

Några av mina texter:

Stängda gränser är en del av apartwelt
(Publicerad: 4 februari 2016)
”Vi lever alla i apartwelt, ett globalt system där förtryck utifrån nationalitet är inte bara systemiskt, utan även lagstadgat”,
skriver Xzenu Cronström Beskow apropå de olika kategorier som vi ständigt tycks dela in människor efter.
http://www.fria.nu/artikel/121638

För allas lika rättigheter: ett skifte från HBTQ till GSRM?
(Publicerad: 11 Juni 2017)
"På sikt vore det därför bra att fasa ut begreppet HBTQ till förmån för GSRM – där “M” står för Minoriteter och för Mångfald,
medan G, S och R står för Genus, Sexuella/Sensuella respektive Romantiska/Relationella.
I praktiken betyder HBTQ och GSRM samma sak. Skillnaden är att med GSRM slipper vi den ovan nämnda hierarkin,
samtidigt som det blir svårare att definiera bort de minoriteter som inte är just HBT. "
http://gbg.agendajamlikhet.se/blogg/post/for-allas-lika-rattigheter-ett-skifte-fran-hbtq-till-gsrm